Slide

Development and Innovation

13 patents

Manufacturer warranty

Na towary wykonane ze stali nierdzewnej Sprzedający udziela gwarancji na okres 2 lat.
Na elementy zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej producent stali udziela gwarancji na okres 3 lat
pod warunkiem przestrzegania zaleceń eksploatacyjnych.