Slide

Rozwój i Innowacje

13 Opatentowanych rozwiązań

Gwarancja Producenta

Na towary wykonane ze stali nierdzewnej Sprzedający udziela gwarancji na okres 2 lat.
Na elementy zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej producent stali udziela gwarancji na okres 3 lat 
pod warunkiem przestrzegania zaleceń eksploatacyjnych.